Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Zweminstituut Siemons is gevestigd te Weesp, Klein Dijkland 14. Zwembad IJburg en Zwembad Het Mineraal vallen onder Zweminstituut Siemons.
 2. Zweminstituut Siemons behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen, mits de wijziging een maand van tevoren aangekondigd wordt.
 3. Bij aanvang reserveert en betaalt u de 1e zwemles en ook de 4 volgende lessen. Daarna reserveert en betaalt u wekelijks minimaal één les, zodat er altijd 4 lessen vooruit geboekt staan.
  Indien onverwacht een gereserveerde les niet gevolgd kan worden (bijvoorbeeld door ziekte) stellen wij het op prijs als u dit meldt. Er vindt echter geen restitutie van het lesgeld plaats. Alleen indien het verzuim tenminste vier weken van tevoren wordt aangekondigd (bijvoorbeeld bij vakantie), kunnen eventueel gereserveerde lessen doorgeschoven worden, en hoeft de verzuimde les niet betaald te worden.
  Beëindiging van de zwemactiviteiten dient minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd te worden.
  Bij stoppen van de zwemlessen wegens langdurige ziekte zal, in overleg, de deelnemer tijdelijk op de wachtlijst geplaatst worden.
 4. Zweminstituut Siemons aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zwemlessen die, buiten haar schuld om, geen doorgang kunnen vinden. Hieronder vallen bijvoorbeeld onderhoudswerk­zaamheden en/of storingen aan het zwembad. In zo’n geval worden de lessen geannuleerd en wordt het lesgeld verrekend. Restitutie van lesgeld vindt alleen plaats na afzwemmen indien het diploma bij ons is behaald, en de lessen niet voortgezet worden.
 5. Zweminstituut Siemons behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen perso­nen te weigeren of uit de lessen te verwijderen.
 6. In de zwemzaal en kleedkamer mag u geen etenswaren meenemen en er mag niet met straatschoeisel worden gelopen. Overschoenen zijn verkrijgbaar.
 7. Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.
 8. Zweminstituut Siemons is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, schade en/of diefstal.
 9. Met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens zal zweminstituut Siemons strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens en die van het kind omgaan. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van het kind verzamelen we uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden door zweminstituut Siemons dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden. Zie onze Privacy verklaring voor meer informatie.